SiQ Terapeut - 1 år


SiQ Terapeut


- Psykospirituel uddannelse i Hjertes Energi

1. år


SiQ Terapeut uddannelsen

Er en moderne psykospirituel Terapeut uddannelse i Hjertes Energi, som udvikler krop, sind og ånd. SiQ er læren om den spirituelle intelligens gennem Hjertets energi.


Der er tale om en dybdegående egen udvikling og spirituel udvikling, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dine potentialer og kompetencer på det personlige og spirituelle plan. Gennem undervisning lærer du at arbejde med ubalancer og trænes i at vende dem til balancer sgennem Hjertes Energi.


Du får en teoretisk viden og træning i den menneskelige spiritualitet. Du vil få kompetencer og viden til at kunne tilrette et forløb på en faglig, spirituel og etisk måde. Der trænes i at anvende metoder, teknikker og øvelser, både til egen udvikling og til at coache andre.


Der afsluttes med skriftligt og mundligt eksamen, som vurderes bestået eller ikke bestået.Hvad er en SiQ Terapeut

Som SiQ Terapeut er du i stand til at arbejde med spiritualitet gennem Hjertes Energi, når spiritualiteten er under opvågning og udvikling hos det enkelte menneske.


Det er en person, der er uddannet til at vejlede, coache og undervise mennesker til at finde rundt i livet, når spiritualiteten banker på døren og hjælpe med at åbne for den nye livsvej.


Sætte mennesker i stand til at håndtere og omsætte det nye, der sker i krop og sind, når spiritualiteten vågner på menneskets udviklingsvej.Indhold til SiQ Terapeut SiQ  i Hjertes Energi

1. år

 

Hjertes Energi - de tolv hjerteblade

• Meditation

• Chakra og aura læsning

• Healing

• Bevidstheds sansning

• Sjæls og ånds kontakt

• Sjæls og ånds kontakt

• Tankens kraft

• Hypnose

• Livsformål

• Den Spirituelle Intelligens

• Coaching og etik


Uddannelsen er bygger opbygget således, at teori og praksis kombineseres under uddannelsesforløbet.


Efter endt uddannelse som SiQ Terapeeut

Du kan som uddannet SiQ Terapeut i Hjertes Energi vidererformidle og lære andre at bruge Hjertes Engeri aktivt samt coache i forbindelse med spirituel udvikling.


På det personlige plan har du gennemgået en personlig og spirituel udvikling.Optagelseskrav

Der vil være en personlig optagelsessamtale.Kontakt:   Du skal være velkommen til at kontakte SiQ Huset for yderlige oplysninger eller en samtale. Mail til jette@siq-huset.dk eller ring til 29382570.


SiQ-Huset

Lille Østergade 2, 2.th

7500 Holstebro
Tlf.: 2938 2570

Mail: jette@siq-huset.dk

CVR-nr: 31560276